12452944d2431d986e992b4b3c782dee.jpg

Jurist i Avdeling for forsking og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet? Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. Avdelingen er en strategisk pådriver for forsknings- og innovasjonsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

gruppeleder (juridisk enhet): Anne Bjørtuft, telefon 450 22 622
forskningsdirektør: Yngve Foss, telefon 982 23 574
 

Stillingen lønnes i hennhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-66, tilsvarende kroner 451 700 – 597 000 per år eller 1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 74, tilsvarende kroner 535 200 – 694 400 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen i utlysningen.

 

Søknadsfrist:          24.januar 2021

Ref:                       20/11696

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).