English version
3cc3211efc537af47b68ac3a39283d1f.jpg

Kollega til vårt Makerspace

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Arbeidssted vil være på OsloMet Makerspace, som er et tverrfaglig prosjektrom benyttet i den organiserte undervisningen. Makerspace har to avdelinger, hvorav den ene er i Pilestredet 35 og den andre på Filipstadkaia (Oceanlab). I Makerspace kan man blant annet 3D-printe, laserkutte, programmere, sy og få veiledning og støtte til å lage det man vil.

Ønsker du å jobbe med nyskapende teknologi, design og kunst i et kreativt og ungt miljø? 

Makerspace har for tiden to avdelinger, hvorav den ene er i Pilestredet 35 og den andre på Oceanlab- Havlaboratoriet ved Filipstadkaia. I Makerspace kan man blant annet 3D-printe, laserkutte, programmere, jobbe i treverksted, sy og få veiledning og støtte til å utvikle egne prosjekter.

Vi søker en fagperson til å bidra i drift og videreutvikling av vårt Makerspace ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Stillingen er knyttet til praktisk drift av Makerspace, til utvikling og gjennomføring av undervisning og veiledning i Makerspace. Vedkommende som ansettes i stillingen skal jobbe i lederteamet og med studentmentorer i et studentaktivt og dynamisk læringsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Du må ha

Det er en fordel at du har

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Søknaden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1085 avdelingsingeniør lønnstrinn 40-52, dvs kroner 406 900 – 485 800 pr. år, eller 1087 overingeniør lønnstrinn 53-60, dvs kroner 493 700 – 553 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 14. august 2022

Ref:  22/04386   

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn