To kolleger i samtale vandrer ned trappa ved biblioteket med gule OsloMet bærenett

Kommunikasjonsrådgiver - forskningsformidling og mediekontakt

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du formidle forskning ut i media?  

Vi søker en initiativrik og målrettet kommunikasjonsrådgiver. Du skal være en pådriver for å få de gode historiene om OsloMets forskning og forskningsresultater ut i media, sosiale medier og andre digitale kanaler.  

Avdelingen vår består av rundt 30 medarbeidere som jobber med en rekke fagområder innenfor kommunikasjon. Vi er organisert i team og har et svært godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kunnskapsdeling og stort engasjement. I teamet jobber vi med formidling i ulike kanaler som medier, sosiale medier, egne nettsider, nyhetsbrev, video og podkast.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Du må ha

Du er en fordel hvis du har

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vektlegges. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50–66, tilsvarende kroner 502 300–646 000 eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60–74, tilsvarende kroner 584 500 – 745 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For innplassering som seniorrådgiver krever vi fortrinnsvis master og lang relevant erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. 

Opplysninger om deg som søker kan publiseres på den offentlige søkerlisten selv om har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Hvis det skjer, vil du bli varslet om det før publiseringen. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 

Søknadsfrist: Onsdag 14. august 

Ref:                        24/22051

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram