!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Høstbilde med fargerike blader på Pilestredet 32

Kommunikasjonsrådgiver samfunnskontakt

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Er du en nettverksbygger med solid samfunnsforståelse? 

OsloMet - storbyuniversitetet søker etter en strukturert og gjennomføringssterk seniorrådgiver i fast stilling. Du vil ha en sentral rolle i vårt arbeid med samfunnskontakt, og jobbe tett opp mot universitetets ledelse. Vi søker deg som har solid samfunnsforståelse, gode analytiske evner og erfaring fra operativt kontaktarbeid. Du har evne til å vedlikeholde gode og etablerte nettverk og samtidig bygge nye. Stillingen er plassert i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Vi søker deg som har

Vi ser etter en initiativrik person som evner å tenke analytisk og strategisk, og er i stand til å finne gode løsninger på kompliserte utfordringer. Det kreves god system- og prosessforståelse, og operativ gjennomføringsevne. Du må være strukturert, og kunne arbeide godt både selvstendig og sammen i team. Videre være handlekraftig og ansvarsbevisst, og ha evne til å gi klare råd. I utvelgelsen vil det også bli lagt vekt på samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner både internt og eksternt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 70 – 79 som tilsvarer kroner 692 000 – 845 900. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som etter vurdering av søknad er i konflikt med lovverket vil ikke kunne ansettes på OsloMet.

Du kan som søker med hjemmel i Offentleglova blir publisert på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Hvis det skjer, vil du bli varslet om det før publiseringen.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:           30. november 2023

Ref:                         23/08017

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram