Kommunikasjonsrådgiver til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har ledig heltidsstilling som kommunikasjonsrådgiver og søker deg som har erfaring med, kunnskap om og interesse for forskningskommunikasjon og forskningsstøtte.

Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen forskningsstøtte og forskningskommunikasjon i et ambisiøst forskningsmiljø med et viktig samfunnsoppdrag? Vi søker en medarbeider med god forståelse av forskning, som raskt kan sette seg inn i oppgavene ved et forskningsinstitutt og bli en del av FoU- og kommunikasjonsteamet på AFI og OsloMet. Vi ønsker oss en kollega som trives med å arbeide i team, er kvalitetsbevisst, nøyaktig og systematisk, men samtidig god til å finne raske løsninger når det trengs.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Personlige egenskaper

Vi mener at du bør ha noen personlige egenskaper på plass for å lykkes i denne stillingen, blant annet at du:

Vi kan tilby deg

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, med lønn per år NOK 471 300-615 000 / NOK 553 500-714 000, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innen søknadsfristens utløp må du sammen med søknaden laste opp CV, vitnemål og relevante attester.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Anne Margrethe Kristiansen, 48024368. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen og opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, 98872442.

Stillingen er plassert i Administrasjonsseksjonen, som er en operativ enhet som bistår med ulike administrative støttefunksjoner. Alle i seksjonen samarbeider tett med våre forskere. Økonomi- og administrasjonssjef Anne Margrethe Kristiansen er leder av seksjonen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn