Kommunikasjonsrådgiver til Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Vil du være med og utvikle forskningsformidlingen i ett av Norges største samfunnsvitenskapelige miljøer?

NOVA ved OsloMet vokser, og vi ønsker å styrke staben vår. Har du nese for treffsikker forskingsformidling og vet hvordan du kommuniserer med bruk av tekst, bilde og film? Da vil vi gjerne høre fra deg!

På NOVA vil du ha en variert arbeidsdag og jobbe både strategisk og operativt med ulike formidlingstiltak i et tverrfaglig miljø. Du vil inngå i instituttets kommunikasjonsgruppe som i dag består av to kommunikasjonsrådgivere.De viktigste arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner

Ved vurdering av søkerne vil det vil bli lagt vekt på:

Personlige egenskaper

Vi kan tilby:

Andre opplysningerVil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen som kommunikasjonsrådgiver (stillingskode 1434) blir lønnet fra lønnstrinn 58–66, kr 534 900 til kr 615 000. Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse. For særlig kvalifiserte og godt egnede søkere kan stillingskode som seniorrådgiver (1364) bli vurdert. Seniorrådgiver blir lønnet fra lønnstrinn 65–74, kr 604 400 til kr 714 000. I spesielle tilfeller kan vi vurdere høyere lønn.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn