!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

En kvinne sitter for data skjerm og hjelper med IT service til en kunde

Konsulent/førstekonsulent ved Servicetorget Kjeller

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Har du lyst på et vikariat hos Servicetorget Kjeller?

Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte har 3 ansatte som arbeider ved Servicetorget Kjeller og har nå et ledig vikariat til førstelinjetjenesten. Arbeidet innebærer varierte oppgaver knyttet til servicetorget, posttjenester, rekvisitalager, og andre førstelinjetjenester. Det jobbes etter en vaktplan med faste arbeidstider mellom 08:00 og 16:00. Arbeidssted er i hovedsak studiested Kjeller, men noe arbeid ved studiested Pilestredet må regnes med.  

Vikariatet er ledig fra 01.08.24 og har varighet til 01.07.25 med mulighet for forlengelse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Du kan få andre oppgaver basert på din kompetanse og våre behov. 

Vi søker deg som har

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby deg

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om vikariatet kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1065 som konsulent, lønnstrinn 45 – 53, dvs kroner 460 600 – 524 700 per år eller som førstekonsulent 1408, lønnstrinn 48-57, dvs kroner 487 800 – 557 100 pr. år.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram