!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Kontorsjef for Tospråktesten, kurset Tolkens ansvarsområde (TAO) og Autorisasjonsprøven

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Kontorsjef i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, med ansvar for Tospråktesten, Tolkens ansvarsområde (TAO) og Autorisasjonsprøven

Tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO), Autorisasjonsprøven i tolking, og fakultetets bachelorprogram Tolking i offentlig sektor er blant de offentlige kvalifiseringsordningene for kandidater som ønsker å bli oppført i det nasjonale tolkeregisteret. Oppgavene tilknyttet Tospråktesten/TAO og Autorisasjonsprøven er utført på vegne av, og i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering består i dag av 52 medarbeidere, og et lederteam bestående av en seksjonssjef og tre kontorsjefer. Kontorsjefen vil inngå i seksjonens lederteam, og vil i samarbeid med seksjonssjefen bidra til en videreutvikling av kvalifiseringsordningene. Kontoret har for tiden 6 årsverk, men skal utvides med flere årsverk på sikt, i forbindelse med innføringen av den nye Tolkeloven som ventes å bli vedtatt i 2021. Kontorsjefen vil ha personalansvar for medarbeiderne i kontoret, og vil også ha ansvar for den videre utviklingen av kvalifiseringsordningene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har


Vi ønsker deg som

Er en tydelig og pedagogisk leder, som har evnen til å ta avgjørelser, og som lytter aktivt til dine medarbeidere og tar deres kompetanse på alvor. Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Dette innebærer å se strukturer og løsninger i et komplekst landskap. I hektiske perioder må du regne med å bidra i driftsoppgaver.

Vi forventer også at du kan styre etter gjeldende lover og regelverk, og lede innenfor handlingsrommet dette gir oss. Stillingen innebærer tett kontakt med lederkolleger, institutter og andre interne og eksterne samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende at du har gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, i stilling som 1054 kontorsjef i lønnstrinn 67-73, med årslønn fra kr. 608 200 til 682 000. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).