11e14d17c70b1ed4bba9e4c70f30fa6f.jpg

Læringsdesigner i DIGIN

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Som læringsdesigner i denne nyopprettede stillingen i DIGIN støtter du våre undervisere med å utnytte potensialet som finnes i teknologi. Vi søker etter en pedagog som motiveres av å bidra til økt undervisnings- og studiekvalitet.


DIGIN arbeider for digital innovasjon i undervisningen. Alt vi gjør har som mål å bedre undervisnings- og studiekvaliteten ved OsloMet. DIGIN rapporterer til studiedirektøren i Avdeling for utdanning, og har i dag 4,5 årsverk fordelt på 6 dyktige, kreative og hyggelige ansatte. Vi mottok OsloMets arbeidsmiljøpris for vårt arbeid i 2020.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 Rådgiver lønnstrinn 50 – 66 tilsvarende lønn kroner 451 700 – 597 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 25. januar 2021
Ref: 21/00161OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).