0d0baa58848c431ed9142fb00c1ded72.jpg

Læringsdesigner – rådgiver/seniorrådgiver innen teknologistøttet læring

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du gjøre en forskjell for OsloMets undervisere? DIGIN ser etter en ny læringsdesigner som brenner for gode læringsdesign. DIGIN jobber for digital innovasjon i undervisningen. Alt vi gjør har som mål å bedre undervisnings- og studiekvaliteten ved OsloMet. Vi inspirerer og støtter undervisere, både enkeltvis og i fagmiljøene, til pedagogisk bruk av digitale verktøy, til å utvikle studentaktiv undervisning og deltar i utviklingsprosjekter. Vi har tett kontakt med ledere og undervisere og et hyggelig arbeidsmiljø. 

Læringsdesignerens oppgave er å hjelpe våre undervisere med å utnytte potensialet som finnes i teknologi til å skape gode læringsopplevelser for studentene. Vi søker etter deg som har pedagogisk og teknisk kompetanse og erfaring med å designe digitale læringsforløp.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Det er en fordel at du har egen undervisningserfaring.

Vi ønsker deg som 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 – 66, tilsvarende kroner 461 300 - 604 700 per år eller 1364 seniorrådgiver lønnstrinn 60 – 74, tilsvarende kroner 543 500 - 702 100 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:          25. mai 2022

Ref:                        22/03006

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn