!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

a756338346dce96936e4037cc95fb24c.jpg

Læringsdesigner til OsloSim

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ønsker du å bidra med utvikling av simulering som undervisningsmetode ved helseprofesjonsutdanningene ved OsloMet?

Fakultet for helsevitenskap har etablert et strategisk utviklingsprosjekt (OsloSim) som løper fra 2022-2023, hvor ett av hovedmålene er å etablere et tverrfaglig fagsenter for å fremme implementering av simulering som læringsaktivitet i løpet av 2022. Senteret skal være en arena hvor ulike aktører møtes og sammen utvikler individuell- og tverrfaglig kompetanse i bruk av simulering som læringsaktivitet for helseprofesjonsstudenter nært knyttet til arbeidsliv/ praksisfelt.

Vi ønsker å rekruttere en universitetslektor til OsloSim-prosjektet som har kompetanse innen læringsdesign og simulering. Stillingen er midlertidig, men vi planlegger å lyse ut tilsvarende fast stilling ved fagsenteret etter prosjektperiodens utløp. Stillingen er ledig omgående og til og med 31.07.2023 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

Søkere må dokumentere relevant praktisk pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, oppfordres til å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

 

Det er en fordel om du 

Vi ønsker deg som

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, det vil si kroner 478 300 – 615 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Du må innen søknadsfristen laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon, kan du gjerne kontakte:

Søknadsfrist:          10. augustRef:                        22/04214

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn