Tre kolleger i samtale over PC

Lærlinger i sikkerhetsfaget

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Vil du bli lærling hos OsloMet i samarbeid med DSS?  

Fra høsten 2023 skal OsloMet og DSS samarbeide om 2 sikkerhetsfaglærlinger, en såkalt lærlingring.

Din læreplass er plassert i seksjon for drift og husøkonomi i avdeling for eiendom. Vi som jobber her har ansvar for at alle studenter, ansatte og besøkende får en god dag. Sikkerhetsavdelingen er betjent hele døgnet året rundt og ligger sentralt på campus og vekterne spiller en sentral rolle for en god sikkerhet og overvåking av campus. Vaktholdet skjer fra vårt “hovedkontor” som vi liker å kalle “OBSEN”, men også i tett kontakt med studenter og ansatte rundt omkring på campus.

Vi ligger sentralt plassert i Oslo sentrum og er Norges tredje største universitet. Det er stor aktivitet under hele studieåret og du vil få en lærerik og spennende arbeidsplass.

Samarbeidet mellom OsloMet og DSS:

Dersom du ansettes hos OsloMet, vil du også få opplæring og praksis i DSS i løpet av læretiden. For tiden har DSS tolv lærlinger fordelt på to kull, disse er fordelt på seks vaktlag som har hver sin, dedikerte veileder knyttet til den enkelte lærling.

Her kan du lese litt om DSS: www.dss.dep.no

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Ulike driftsoppgaver som:

 

Du må ha

 

Vi søker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Vi ber om at CV, attester og vitnemål Vg1 og Vg2 legges ved søknaden. DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. Tilsetting skjer under forutsetning at søker kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG, siden lærlingene også skal ha praksis i DSS.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes for lærlinger i staten - lønnstrinn 36, kr 387 500,-. Første halvår lønnes du 30% av grunnlønnen, andre halvår 40%, tredje halvår 50% og siste halvår 80% av grunnlønnen.

Lønnstillegg i forbindelse med turnusarbeid utbetales iht hjemmel i Hovedtariffavtalen (HTA). I tillegg utbetales overtidsgodtgjørelse for merarbeid utover fastlagt turnus. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          1. mars 2023

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn