English version
e4772a83c87793852e678011bdc758ad.jpg

Leder for gruppen Innovasjon, Digital Transformasjon og Bærekraft/førsteamanuensis

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en nyopprettet stilling som leder for faggruppen Innovasjon, Digital Transformasjon og Bærekraft (50 % stilling), med en tilhørende 50 % stilling som førsteamanuensis. Lederstillingen er en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Leder for faggruppen kan maksimalt forlenges for en sammenhengende periode på 12 år. Etter endt åremålsperiode vil stillingen som førsteamanuensis utvides til en 100 % fast stilling.

Vi søker en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidatene har utført forskning innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, psykologi, nevrovitenskap, digital transformasjon, innovasjon eller nært relaterte felt. Forskningen skal gjenspeiles i relevante vitenskapelige publikasjoner. Kandidatene bør også i tillegg ha en lidenskap for ledelse og utvikling av enkeltpersoner og team.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av avdelinger ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar som leder for faggruppe:

 

Arbeidsoppgaver og ansvar som førsteamanuensis:

 

Kvalifikasjonskrav:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 

Vi vil legge vekt på:

 

Det vil bli lagt vekt på følgende egenskaper, kompetanse og erfaring:

 

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

 

Sakkyndig vurdering:

 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR rådgiver Hilde Tverseth: hilde.tverseth@oslomet.no

  

Vil tilbyr:  

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73-78, dvs kroner 679 000-765 100 pr. år og i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger:

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:  27.04.2020

Ref:               20/02960OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.