!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Leder for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Er du fast ansatt ved OsloMet er du velkommen til å melde interesse for oppgavene publisert under. 

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig et 4-årig engasjement som leder for fakultetets ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Funksjonen utgjør 50-70 % stilling for perioden fra tiltredelse frem til 31.12.26. Resterende stillingsprosent er egen forskningstid.

Dine arbeidsoppgaver og ansvar vil i hovedsak være:

Kvalifikasjonskrav:

 Vi søker deg som har: 

Vi ønsker deg som:

Personlig egnethet og motivasjon for funksjonen vil bli tillagt vekt.

Søknadsprosess:

Din søknad bli vurdert av en vurderingskomité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Lederfunksjonen avlønnes med et kronetillegg i tillegg til ordinær lønn. Tillegget utgjør kr 24 000,- per år.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om funksjonen kan du kontakte:

Vil du søke på funksjonen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn