!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d4b86e7250ca3592d41153440144dd4a.jpg

Leder til Senter for profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Leder til Senter for profesjonsstudier

OsloMet - storbyuniversitetet er landets største universitet for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Til å lede vårt Senter for profesjonsstudier (SPS) søker universitetet en inspirerende leder som har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for virksomheten ved senteret, og for at senteret utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor.

SPS har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret studerer aspekter rundt profesjonene (kunnskapsgrunnlag, etikk, rekruttering, utdanningene, karriere, politikkutforming, og hvordan profesjonelle foretar sine vurderinger og beslutninger). Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø og er bl.a. ansvarlig for et Ph.D.-program i profesjonsstudier. SPS er flerfaglig sammensatt, og metodisk og teoretisk mangfoldig. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret. Les mer om SPS.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 Instituttleder, lønn kr 802 600 – 1 001 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Tilsetting skjer på åremål for 4 år fra 1.februar, 2020 eventuelt så snart som mulig.

Fullstendig stillingsbeskrivelse for stillingen finner du her.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 i Experis Executive.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         19 januar, 2020 

Ref:                    19/11662

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.