!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Fire kolleger i samtale rundt et bord i biblioteket

Leder til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Leder til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet og leverer kunnskap og kompetanse innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse utfordringene i samfunnet. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet er Norges største anvendte samfunnsforskningsmiljø med over 200 forskere, og består blant annet av de fire forskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttet AFI, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og Velferdsforskningsinstituttet NOVA, i tillegg til flere forskningssentre. Tematisk er mye av forskningen knyttet til velferdspolitikk, arbeidsliv, forbruk og by- og regional utvikling. Forskere ved SVA samarbeider med kollegaer ved OsloMet og med forskningsmiljøer i inn- og utland. Det er et uttalt mål å videreutvikle senterets faglige virksomhet som en del av OsloMets øvrige aktiviteter.

Til å lede Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) søker universitetet en leder som har det overordnede og strategiske ansvar for virksomheten ved SVA, og for at det utvikles i tråd med de strategier og mål som er vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor. Stillingen rapporterer til rektor.

Senterleders arbeidsoppgaver inkluderer:

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Øystein Dahl mobil +47 90 56 82 85 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Full stillingsbeskrivelse finner du på: ansatt.oslomet.no/stillingsbeskrivelser.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434, Lønn kroner 994 200 – 1 189 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          30. januar 2023

Ref:                        22/08427

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn