Ledig stilling som controller hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en integrert del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet, sammen med Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

SIFO er det største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt innen forbruksforskning i Europa og vår forskning bidrar til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle i samfunnet og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO ved OsloMet, søker en dyktig og serviceinnstilt controller til fast stilling. 

Som vår nye kollega vil du inngå i en seksjon med godt arbeidsmiljø og med høyt kompetente og erfarne medarbeidere, også andre økonomer. Vi som jobber i seksjonen etterstreber å ha noe overlapp av kompetanse oss imellom, og god kommunikasjon og godt samarbeid er viktig for oss. Stillingen er plassert i administrasjonsavdelingen, og rapporterer til SIFOs økonomi- og administrasjonssjef.

Du vil få ansvar for å følge opp økonomiske forhold i en del av SIFOs prosjektportefølje. Vi har forskningsprosjekter med mange forskjellige oppdragsgivere, bla. Forskningsrådet, EUs rammeprogrammer, kommuner, direktorater og departementer. Våre oppdragsgivere har absolutte frister for innsendte søknader og rapportering av pågående prosjekter, og som controller har du en sentral oppgave i å sette opp budsjetter og regnskapsrapporter. I tillegg spiller du en viktig rolle i å holde oversikt og kontroll over kostnader og gjenstående midler i prosjektene, i samarbeid med våre prosjektledere.

Arbeidshverdagen i prosjekter kan være hektisk, og du må klare å holde oversikt og omstille deg raskt. Du jobber nøyaktig, overholder tidsfrister og trives med en kombinasjon av rutinearbeid og mer analytisk arbeid. Du må også ønske å hjelpe andre, samt være tålmodig. Som controller hos oss arbeider du tett på forskerne i søknadsprosesser, og i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Du vil samarbeide med personer uten økonomisk faglig bakgrunn, og må derfor evne å kommunisere med dem på en effektiv og pedagogisk god måte.

Dette er en stilling du kan vokse i:

Hos oss får du frihet i arbeidshverdagen, der du gis muligheten til å disponere egen tid, og å forbedre og utvikle fagfeltet ditt. Dette krever at du selv evner å strukturere arbeidsdagen og tar ansvar for oppgavene dine. Du vil bli utfordret med varierte og komplekse oppgaver, og ingen dager vil være like. Er du motivert og viser initiativ, vil stillingen by på gode faglige utviklingsmuligheter.

Les mer om SIFO på https://www.oslomet.no/om/sifo

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

Vi søker deg som har:

For å lykkes i rollen:

må du være strukturert, analytisk, og ha stor arbeidskapasitet. Videre må du ha god gjennomføringsevne, klare å holde oversikt over mange samtidige henvendelser, ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og utvise svært høy grad av serviceinnstilling.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Søknadsprosess:

Søknader vil bli behandlet via OsloMets rekrutteringssystem.Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte Økonomi- og administrasjonssjef Preben Paulsen på mobilnr.: 45666021 eller e-post: ppauls@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram