Ledig stilling som seniorrådgiver HR

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Seniorrådgiver til Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har nå en fast stilling ledig som HR-seniorrådgiver. Hos NOVA vil du arbeide i et tverrfaglig miljø både i forskningsadministrasjonen og blant våre forskere. Du vil ha allsidige og spennende oppgaver, og vil samarbeide tett med instituttets ledelse, kolleger på Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA), og øvrig med HR-medarbeidere ved andre enheter på OsloMet.

Stillingen er en del av NOVAs forskningsadministrasjon, som fungerer som støtteapparat rundt NOVAs kjerneaktiviteter: akkvisisjon, forskning og formidling.

Arbeidsoppgaver

 Kvalifikasjonskrav:

Det er en fordel med:

Vi søker deg som:

Samarbeid med mange ulike personer både på instituttet og ut på OsloMet er en viktig del av stillingen, og evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner og vilje til å bidra der behovene oppstår er derfor viktig. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i Staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 66 -72 (kr. 615 000 – 689 100 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Snarlig oppstart er ønskelig.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          14. desember 2022

Ref:                        22/08399

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn