Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) søker rådgiver

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

NAFO får oppdrag blant annet fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og samarbeider med kommuner og fylkeskommuner, universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. NAFO samarbeider også med barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring blant annet gjennom ulike prosjekter. Senteret driver kompetanseutvikling rettet mot opplæring av språklige minoriteter og utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap i barnehage og skole.

Spennende faglig stilling som i hovedsak er knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring

En av våre medarbeidere går ut i permisjon og vi trenger en som kan videreføre hennes oppgaver. Oppgavene går ut på å jobbe med kvalitetssikring og gjennomgang av læringsressurser. Du kan lese om flere av NAFOs oppdrag og oppgaver på vår nettside

Stillingen er midlertidig med tiltredelse snarest og med varighet til 31.07.2021


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 Det er ønskelig at du har:

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg. 

Vi tilbyr deg

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 449 300 -594 400 per år.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.