!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

NIBR søker kommunikasjonsrådgiver

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som skal bidra til bærekraftig by- og regionsutvikling. Vår forskning er viktig fordi økende ulikheter innad i byer, mellom ulike deler av landet og i ulike deler av verden, stiller krav til en samfunnsmessig omstilling mot mer bærekraftige byer og regioner. En sentral arbeidsoppgave i mye av NIBRs forskning er å frambringe kunnskapsgrunnlag for en politikk som nettopp fremmer rettferdige og likeverdige livsmuligheter, demokratisk deltagelse og bærekraftig miljøtilpasning nasjonalt og internasjonalt.

NIBR søker en kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å synliggjøre vår forskning, og sette dagsorden i samfunnsdebatten på temaer som instituttet har inngående kunnskap om.

Som kommunikasjonsrådgiver ved NIBR trenger vi deg som brenner for ditt fag, og som vil jobbe med samfunnsaktuelle temaer. Sammen skal vi bidra til å utvikle NIBR og OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR er også en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA). 

Hovedoppgaver:

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som samarbeider godt med våre forskere og ledelse. NIBRs nye kommunikasjonsrådgiver må være en kvalitetsbevisst person med interesse for estetikk og kreative formidlingsformer, som også har meget gode skriftlige formuleringsevner. Vi ser etter en initiativrik person som motiveres av å gjøre andre gode, og som evner å bygge tillit og relasjoner i organisasjonen og utad. Vår nye kollega har sterk ansvarsfølelse, er trygg i rollen som rådgiver og handlekraftig. Det å kunne prioritere riktig i hektiske perioder er en nødvendighet.

Det kreves i tillegg:

Det er ønskelig med:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Slik søker du:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du søker på stillingen ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Søknaden må være skrevet på norsk. Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen , kontakt:

 

Søknadsfrist: 5. desember 2021

Ref: 21/11641

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).