!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Ny forsker til Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ny forsker til Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Den ledige stillingen er organisatorisk plassert i SIFOs forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og økonomi og tilhører området Markedsbasert velferd med fokus på husholdsøkonomi, sosial ulikhet og levekår. Vi søker etter en forsker som kan bidra til å løfte forskningen på SIFOs Referansebudsjett og området forbrukerpolitikk.

SIFOs Referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Budsjettet benyttes for å undersøke problemstillinger knyttet til husholdsøkonomi, sosial likhet og levekår. Budsjettet brukes også av offentlige og private instanser og har stor samfunnsmessig relevans og betydning. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter. Les mer om SIFOs Referansebudsjett:  Her 

SIFOs arbeid på området forbrukerpolitikk går ut på å følge opp forbrukernettverk og -undersøkelser på nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt nivå. Gjennom studier av hvordan ulike markeder utvikler seg og hvilke konsekvenser dette har for forbrukerne skal stillingen bidra til å befeste og styrke SIFO tilhørighet og posisjon i samfunnet generelt og i forbrukerapparatet spesielt.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø for forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet:  Her

 

En forskerstilling ved SIFO innebærer å være del av et stort forskningsmiljø med brede kontaktflater både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

·         delta i tverrfaglige forskerteam

·         videreutvikle Referansebudsjettet og eksisterende prosjektportefølje knyttet til Referansebudsjettet og forbrukerpolitikk

·         aktivt bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra Norges forskningsråd, EU, offentlige etater og næringslivet

·         aktivt bidra til å videreutvikle den brukerorienterte forbruksforskningen på feltet personlig økonomi og forbrukerpolitikk

·         bygge og opprettholde faglige nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

·         bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv

·         over tid arbeide med arbeidsoppgaver innenfor flere deler av SIFOs forskningsfelt

Kvalifikasjoner

Krav til søkeren:

·         fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad i samfunnsfag eller andre relevante fag

·         erfaring med forskning knyttet til husholdsøkonomi, sosial ulikhet og levekår og/eller forbrukerpolitikk

·         kompetanse i komparativ, kvantitativ analyse

·         må beherske ett skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

·         erfaring med prosjektinnhenting og prosjektdrift

·         erfaring fra tverrfaglig og brukerorientert oppdragsforskning

·         erfaring med kvalitative metoder

·         teoretisk forankring innen politisk økonomi

 

Ønskede egenskaper

·         strukturert og resultatorientert

·         evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team

·         god gjennomføringsevne

·         utadvendt, initiativrik og kreativ

·         fleksibel og tilpasningsdyktig

·         gode kommunikasjons- og formidlingsevner

·         relevant faglig nettverk er en fordel

·         vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

 

Vi kan tilby deg

·         muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø

·         et godt og stimulerende arbeidsmiljø

·         en arbeidsplass i utvikling

·         gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

·         Forskningsleder Anita Borch, telefon 917 78 972

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk:

·         1109 Forsker II, lønnstrinn 60-74, kroner 532 300 - 691 400 pr. år

·         1108 Forsker III, lønnstrinn 51-66, kroner 456 400 - 594 400 pr. år

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:          13.2.2020

Ref:                       20/01503

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.