!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale over robot

Ønsker du å bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen helse og teknologi?

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Da kan stillingen hos oss med koordinerende ansvar for satsningen Intelligent helse være riktig for deg.

En bærekraftig velferdsstat er avhengig av nye løsninger som gir befolkningen bedre og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester. For å løse utfordringene må det skapes nye arenaer i møte mellom fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, helseforetakene, kommunene, næringslivet og brukerne. OsloMet, som den største leverandøren av kandidater til helsesektoren, vil møte dette behovet med satsningen Intelligent helse. Satsningen har vært under utvikling i flere år, og er etablert på tvers av institusjonen. Initiativet samler fagmiljøer innen helse og teknologi. Intelligent helse skal spesielt bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og bedre forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av satsningens aktiviteter, inkludert oppfølging og fremdrift av møter, seminarer, hackathons og konferanser.

Stillingen tilsvarer 50%, med mulighet for høyere stillingsprosent i deler av perioden, og er ledig fra 08.01.2024-31.10.24, med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for helsevitenskap (HV), men den som ansettes vil jobbe både med Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Vilkår

Du vil rapportere til faglig ansvarlig for Intelligent helse samt jobbe tett med arbeidsgruppen for Intelligent helse og dekanatene ved Fakultet HV og TKD. Intelligent helse-satsningen er institusjonsovergripende og arbeid må påberegnes både ved campus Pilestredet og campus Kjeller. Fast arbeidsplass vil være ved campus Pilestredet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 557 100 – 667 700,- per år.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:     

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Søknadsfrist: 21. november 2023

Ref.nr.: 23/07578

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn