!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Tre kolleger i samtale over PC

Ønsker du å bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen helse og teknologi?

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Da kan stillingen hos oss med koordinerende ansvar for satsningen Intelligent helse være riktig for deg.

En bærekraftig velferdsstat er avhengig av nye løsninger som gir befolkningen bedre og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester. For å løse utfordringene må det skapes nye arenaer i møte mellom fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, helseforetakene, kommunene, næringslivet og brukerne. OsloMet, som den største leverandøren av kandidater til helsesektoren, vil møte dette behovet med satsningen Intelligent helse. Satsningen har vært under utvikling i flere år, og er etablert på tvers av institusjonen. Initiativet samler fagmiljøer innen helse og teknologi. Intelligent helse skal spesielt bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og bedre forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av satsningens aktiviteter, inkludert oppfølging og fremdrift av møter, seminarer, hackathons og konferanser.

Stillingen har en varighet ut 2024, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse er snarest mulig. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for helsevitenskap (HV), men den som ansettes vil jobbe både med Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av satsningens aktiviteter, inkludert oppfølging og fremdrift av møter, seminarer, hackathons og konferanser.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Vilkår

Du vil rapportere til faglig ansvarlig for Intelligent helse samt jobbe tett med arbeidsgruppen for Intelligent helse og dekanatene ved Fakultet HV og TKD. Intelligent helse-satsningen er institusjonsovergripende og arbeid må påberegnes både ved campus Pilestredet og campus Kjeller. Fast arbeidsplass vil være ved campus Pilestredet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet et kreativt og inspirerende fagmiljø muligheter for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse gode velferdsordninger og et variert tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode universitetslektor lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 509 300 - 646 000,- per år.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 30. mai 2023Ref.nr.: 23/02916

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn