!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

064f6f17f4459030c9f9b40cb15c9b1e.jpg

Overingeniør/senioringeniør applikasjonsdrift Linux og overingeniør/senioringeniør nettverk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Har du erfaring med automatisering og enten applikasjonsdrift Linux eller nettverksdrift?

OsloMet skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser. Vi ser etter deg som vil være med på å lage gode løsninger for automatisering, overvåkning og drift for IT-avdelingen.

IT-avdelingen består av 3 seksjoner: Kunde- og Servicedesk, Tjenestestyring og Utvikling, og Tjenesteproduksjon. Begge stillingene vil ha tilhørighet til seksjon Tjenesteproduksjon.

Stillingene vil inngå i enhet for infrastrukturdrift (eInfra) sammen med andre svært kompetente medarbeidere og vil kunne påvirke hvordan og hvilke tjenester som tilbys ved OsloMet

Den ene stillingen vil ha delansvar for drift og forvaltning av nettverk ved våre lokasjoner, samt oppfølging mot driftspartnere og ISP (Uninett). Den andre stillingen vil være rettet mot drift av applikasjoner på linux-plattform. Begge stillingene vil delta inn i avdelingens andre prosesser rundt IT infrastruktur-tjenester.

Arbeidsoppgavene for stillingene vil i hovedsak være

Stillingen innenfor applikasjonsdrift

Stillingen innenfor nettverksdrift

Felles for begge stillingene

Vi søker deg som har

Det er en fordel om du også har erfaring innenfor noen av disse områdene

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingene lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53 – 60 som tilsvarer lønn kroner 474 500– 535 200 eller 1181 senioringeniør, lønnstrinn 60 – 74 som tilsvarer kroner 535 200 – 694 400 per år. For innplassering som senioringeniør kreves mer omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 14. april 2021       

Ref:               21/03123OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).