d40da24c13719642a3f73d3289056128.jpg

Overingeniør/Senioringeniør - Systemutvikler

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe i et team med erfarne systemutviklere?

OsloMet står for tiden i en omfattende digital transformasjon. IT-avdelingen har en nøkkelrolle i å støtte utviklingsambisjonene til OsloMets strategi for digital transformasjon. Det er mange utfordringer og spennende oppgaver som IT-avdelingen skal håndtere nå og fremover. OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 20 000 studenter og 2000 ansatte.

Teknologi brukes til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. IT-avdelingen skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte, og med gode brukeropplevelser. Som en del av handlingsplanen under digitaliseringsstrategien for universitet- og høgskolesektoren skal det etableres en fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM = Identity Access Management). Vi stor foran store endringer på sentral IAM, integrasjonsarkitektur og tilknyttede tjenester.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å:

Vi søker deg som har:

Det er en fordel om du har erfaring med eller kjennskap til:

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 60 -70, fra kroner 543 500 - 650 300 eller som senioringeniør (kode 1181) lønnstrinn 65-75, fra kroner 594 300 - 715 900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          5. november 2021

Ref:                        21/10830OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).