English version
c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Ph.D.-stipendiat innen dyp læring for risikovurdering av demens - EU Horizon 2020-prosjekt AI-Mind

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design, institutt for informasjonsteknologi har ledig en åremålsstilling som stipendiat.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelor-program og en master-utdanning, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har omtrent 1500 studenter og 60 ansatte.

Arbeidet

Stipendiaten vil være tilknyttet Institutt for informasjonsteknologi og til OsloMet, SimulaMet sin AI Lab og til senteret for fremragende forskning NordSTAR. Stipendiaten vil arbeide innenfor Horizon 2020 europeiske prosjektet AI-Mind om utvikling av dype læringsteknikker for å hente ut diskriminerende «features» for funksjonelle hjerneforbindelser fra EEG-signaler og prediksjon av demens ved bruk av multimodal data. AI-Mind-prosjektet fokuserer på intelligente digitale verktøy for screening av hjerneforbindelser og risikovurdering av demens hos personer som er rammet av mild kognitiv svikt. OsloMet leder utviklingen av AI-verktøyene i AI-Mind-prosjektet i samarbeid med Aalto University.

Kontekst av AI-Mind-prosjektet: Mer enn 10 millioner europeere viser tegn på mild kognitiv svekkelse (MCI), en tilstand mellom normal hjernealdring og demens. Utviklingen av MCI er forskjellig fra person til person; noen forblir stabile eller går tilbake til normalen, men 50% utvikler demens innen fem år.

Nåværende praksis mangler nødvendige screeningverktøy for å identifisere de 50% som er i fare. Pasientens reise tar vanligvis mange år med ineffektiv klinisk oppfølging før en endelig diagnose er nådd. AI-Mind vil radikalt forkorte denne reisen til en uke gjennom en digital løsning som er i stand til å gi en rask og nøyaktig (> 95%) spådom for den enkeltes demensrisiko. Vår AI-Mind-plattformtjeneste kan enkelt integreres i eksisterende klinisk praksis og inneholder to nye kunstige intelligensbaserte verktøy. AI-Mind Connector identifiserer dysfunksjonelle hjernenettverk. AI-Mind Predictor vurderer demensrisiko ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester, genetiske biomarkører og viktige tekstvariabler. Vårt mål er å etablere et europeisk klinisk nettverk som vil laste opp pasientdata til AI-Mind europeiske skyplattform. Konsortiet består av ypperlige forskere innen nevrovitenskap og datavitenskap, fra fem kliniske sentre, som samarbeider tett med 3 SMB-er som bidrar med unike teknologier, et etablert datastyringsorgan-DNV GL og Alzheimer Europe. Sammen planlegger de å levere medisinsk utstyr i klasse 2b som kan nå TRL7 innen prosjektets slutt. AI-Mind representerer et stort skritt fremover i risikovurderingen av demens.

Det norske koordinerte AI-Mind-prosjektet har mottatt betydelige midler fra EU Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 964220. AI-Mind er en femårig Research and Innovation Action (RIA) som offisielt starter i mars 2021, med et budsjett på 14 millioner euro.

Om prosjektet

Innen AI-Mind-prosjektet vil kandidaten fokusere på å bygge en Connector for å fullstendig automatisere identifikasjonen av dysfunksjonelle hjernenettverk i tidlig fase ved hjelp av dype læringsteknikker og utvikling av AI-Mind Predictor som vil vurdere risikoen for demens ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester og genetiske biomarkører. For dette formålet vil forskjellige dyp læringsteknikker bli testet for å analysere EEG-data og bygge nøyaktige biomarkører for hjernesykdommer.

Phd-kandidaten vil jobbe med AI-Mind-prosjektet i samarbeid med forskjellige team fra nevrovitenskap og informatikk over hele Europa. Det forventes et tett samarbeid med Aalto Universitet (Finland) ledet av professor Samuel Kaski. Aalto Universitet er ansvarlig for motstykket til Connector som bruker “probablistic” maskinlæring.

Stipendet vil bli gitt for tre år (full stilling), eller, alternativt, for fire år med 25% pliktarbeid (undervisning og veiledning eller administrativt arbeid). Dette vil bli diskutert under intervjuprosessen. Den kandidaten som får stillingen, skal ha som mål å fullføre Ph.D.-programmet innen dette tidsrommet og oppnå Ph.D.-graden.

Stillingen vil være tilgjengelig fra og med 01.01.2022.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss kandidater med:

Ph.d-kandidaten må søke og få godkjent opptak til ph.d-programmet ved fakultetet innen 3 mnd.etter ansettelse i stillingen.

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak på fakultetet sitt PhD-program innen ingeniørvitenskap. Kandidater som allerede har en Ph.D.-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

Det vil være en fordel om kandidaten:

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Legg merke til at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby

Informasjon om å bo og jobbe i Oslo finner du her.  

Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 491 200. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Stillingen er i samsvar med regjeringen sin holdning om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal reflektere mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelse til å søke. OsloMet skal ha et inkluderende arbeidsliv og opererer i samsvar med den norske Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Ref:  21/04465

Søknadsfrist: 30. januar 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).