English version
3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Ph.d.-stipendiat innen reproduksjonsbiologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved Fakultet for helsevitenskap har ledig stilling som stipendiat i tre år fra 1. oktober 202 innen fagområdet reproduksjonsbiologi. Det kan gis mulighet for fire år, hvor 25 % av stillingen inngår i undervisning/veiledning el. forskningsadministrativt arbeid.  

Arbeidsområde

Stipendiaten vil arbeide i forskningsgruppen ReproAI på prosjektet " Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology" finansiert av Norges forskningsråd (FRIMEDBIO forskerprosjekt). Gruppen består av forskere fra Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Institutt for informasjonsteknologi, Fertilitetssenteret og SimulaMet. I dette prosjektet skal vi forbedre utvelgelsen av embryo og spermier til assistert befruktning ved å anvende kunstig intelligens (KI)-metoder. Det skal gjøres en randomisert studie der den KI-støttede utvelgelsen som tillegg til standard behandling skal sammenliknes med standard behandling alene. Vi skal også utvikle cellebiologiske metoder for å evaluere spermiers fertilitetspotensiale, både in vivo og in vitro.

Prosjektet er tverrfaglig, og gruppen innehar kompetanse innenfor cellebiologi, kunstig intelligens, embryologi, assistert befruktning teknologi og andrologi. Hvilken del av prosjektet som vil være mest sentrale for doktorgradsprosjektet, vil avhenge av kandidatens kompetanse. Gruppen samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere, og det ansettes også en stipendiat ved Institutt for informasjonsteknologi som skal gjøre sitt doktorgradsarbeid innenfor prosjektet, med hovedvekt på å utvikle KI-modeller.

Prosjektbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til professor Trine B. Haugen, forsker Erwan Delbarre eller seniorembryolog Mette H. Stensen. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Kvalifikasjonskrav

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no   

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 479 600 per år som startlønn.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   15.08.20   
Ref:20/06342

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.