English version
6de3d9d27bdb1596118d4f497c796f3a.jpg

Ph.d. -stipendiat innen samfunnsfarmasi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet samfunnsfarmasi.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. HV har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid. En periode på fire år og 75 % stilling kan også være aktuelt ved delt stilling med helseforetak eller apotek. Dette vil bli avgjort ved ansettelse.

Forskningsområde

Det er en kjent problemstilling at mange pasienter ikke bruker legemidlene sine riktig. Dette kan føre til mange legemiddelrelaterte problemer og er en stor kostnad for samfunnet. Det overordnede formålet med dette forskningsprosjektet er å bidra til økt etterlevelse av legemiddelbehandling for en utvalgt pasientgruppe, og dermed også økt pasientsikkerhet.

Stillingen inngår i forskningsgruppen Legemidler og pasientsikkerhet.

Måling av pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling er både vanskelig og beheftet med en mye usikkerhet. Det finnes allerede noen instrumenter for måling av selvrapportert etterlevelse, men i dette forskningsprosjektet ønsker vi å utvikle et bedre og mer nyansert instrument i form av et spørreskjema. Videre ønsker vi å gjøre en intervensjon i form av et innovativt pasientopplæringsprogram, mest sannsynlig gjennom utvikling av en applikasjon. Det utviklede spørreskjemaet skal brukes til å måle etterlevelse i en utvalgt pasientgruppe før og etter gjennomføring av intervensjonen.   

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Vilkår

Det er en fordel at du har

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54 - som tilsvarer 479 600 kr per år.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

For spørsmål om registrering av søknad, kontakt turi@oslomet.no 
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no

Søknadsfrist:   1.11.20
Ref: 20/09392

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.