English version

Ph.d.-stipendiat innenfor helse og teknologi, knyttet til forskningsprosjektet ADEPT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Fakultet for Teknologi, kunst og design, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi(MEK)har ledig en åremålsstilling som stipendiat.

Forskningsfelt og arbeidsområde: ADvanced hEalth intelligence and brain-insPired Technologies (ADEPT) er et tverrfaglig initiativ på tvers av fakulteter og profesjoner ved OsloMet. Gruppen søker i dette prosjektet å koble ulike datakilder (symptomer, funksjon, biologi og hjernedata) for utvikling av ny teknologi for helsetjenestene. Stillingen som utlyses her vil fokusere på hjernemekanismer som antas å være virksomme i forebygging og behandling av depresjon hos voksne.

Gjennom å benytte innsamlede data fra et tidligere gjennomført RCT studie på kognitiv trening ved depresjon har gruppen forberedt analyser som vil benyttes om bakgrunn for utvikling av en «intelligent» løsning for kognitiv trening kalt Attention Bias Modification, (ABM). Formålet med studien er å optimalisere og individualisere ABM for maksimal positiv endring av skjev oppmerksomhet ved depresjon. Mekanismen er den samme som antas å være virksom under konvensjonell behandling med antidepressiva og ABM kan derfor representere et medisinfritt supplement med stort klinisk potensiale. Kandidaten vil inviteres til endelig utforming av prosjektet for ivaretagelse av engasjement og kompetanse.

Du vil her samarbeide med flere av landets fremste forskermiljøer innenfor hjerneavbildning og kognitive trening. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med, Psykologisk institutt, UiO, og veiledes av førsteamanuensis Rune Jonassen og professor Peyman Mirtaheri ved OsloMet.

Les mer om våre forskergrupper HER

Normert stipendiatperiode er på tre år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Søkere med PhD i samme eller tilsvarende fagfelt kan ikke søke.

Ønsket kompetansen og nødvendige egenskaper

Relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, og det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer eller konferanser.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 som stipendiat, med startlønn kr. 491 200 (ltr. 54) som følger gjeldende lønnsstige for stipendiater.

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum score er:

Følgende søkere er unntatt fra kravet om engelsktest:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).