English version

PhD innen Urban Ocean Technology Research

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om fakultetet HER

PhD-programmet ved TKD har en tverrfaglig profil og tilbyr en rekke emner innen ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet). TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være en ledende leverandør av forskning og utdanning for å løse de store utfordringene for samfunnet - i dag og i fremtiden.

For mer informasjon om programmet, vennligst se følgende nettsted.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) kunngjør ett åpent doktorgradsstipend innen området Urban Ocean Technology, som angår teknologiutvikling i havet i forhold til byer og byutvikling. Dette er en åpen stilling innen dette feltet, og vi søker etter de beste kandidatene som mulig, slik at søkerne kan foreslå sitt eget prosjekt.

Urban Ocean Technology-forskning er et strategisk forskningsområde for fakultetet vårt. Vi er spesielt interessert i forskning innen følgende områder:-

I tillegg til disse områdene søker vi kandidater med svært innovative ideer innen teknologi og byutvikling. Vi oppfordrer til å sende inn prosjekter som tar sikte på å utvikle den bredere betydningen og samfunnsmessige konsekvensene av havforskning i bysammenheng og deres utdanningspotensial.

Søkere kan undersøke hvilke som helst av emnene beskrevet ovenfor og er må gi en beskrivelse av sitt valgte forskningsprosjekt når de søker på PhD-stillingen. Kravene til prosjektbeskrivelsen er listet opp nedenfor.

Stillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år inkludert 25% obligatorisk arbeid (undervisnings- og veiledningsaktiviteter eller forskningsadministrativt arbeid). Avgjørelsen om hvorvidt det blir en 3- eller 4-årig stilling, vil bli diskutert som en del av intervjuprosessen. Det faglige arbeidet skal resultere i en doktoravhandling som vil forsvares ved OsloMet for å oppnå doktorgrad.

En potensiell hovedveileder ved Fakultet for teknologi, kunst og design må være oppført i den endelige søknaden. Der det er mulig, bør en medveileder fra OsloMet eller andre steder også oppføres.

Vi ber deg som kandidat prøve å finne en relevant veileder på OsloMet. Hvis en søker ikke har kjennskap til relevante veiledere, kan hun eller han sende en 200 ord (maksimal) beskrivelse av sitt foreslåtte forskningsprosjekt innen 1. august til Mari Devik (Mari.Devik@oslomet.no) med tittelen “Abstract PhD Fellowship in Universal design”.

Sammendragene vil bli sendt til relevante veiledere slik at de kan kontakte potensielle kandidater. Dette gjøres for å støtte samsvar mellom søkere og potensielle veiledere. I den grad ingen relevante veiledere eksisterer eller er tilgjengelige, vil dette bli kommunisert til kandidater som tar kontakt.

Kvalifikasjoner og vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på

Ønskede egenskaper

Vi tilbyr deg

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. For å bli vurdert til stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med din elektroniske søknad innen søknadsfristen:

Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum score er:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vær også oppmerksom på at hvis du ikke laster opp ett eller flere av de ovennevnte dokumenter, vil søknaden din bli avvist uten ytterligere behandling.

Nærmere opplysninger

For generell informasjon om stipendene, kontakt seniorrådgiver Mari Devik, Mari.Devik@oslomet.no. For informasjon om behandling av søknader eller om du har problemer med å laste opp dokumenter, vennligst kontakt seniorrådgiver Mette Bjørtomt, metteb@oslomet.no.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn NOK 479 600 – 504 700. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Søknadsfrist:   1. september 2020

Ref:                 20/05422

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.