English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

PhD stipendiat i smarte materialer innenfor konstruksjonsteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Du kan finne mer informasjon om instituttet her.

Det er flere forskningsgrupper på Institutt for bygg- og energiteknikk. Instiuttet er aktive i PhD-programmet innenfor ingeniørvitenskap. PhD-programmet ved TKD har en multidisiplinær profil og tilbyr forskjellige emner innenfor ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med TKD og forskningssenteret for digital ingeniørvitenskap: SimulaMet. TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være den ledende aktør innenfor forskning og utdanning for å løse dagens og framtidens store samfunnsutfordringer.
For mer informasjon om programmet, se her.

Forskningsområde

Fakultetet for teknologi, kunst og design har en ledig stipendiatstilling ved Institutt for bygg- og energiteknikk, innenfor området smarte og avanserte materialer. Smarte byer, bygninger og konstruksjoner er et strategisk forskningsområde for fakultet for teknologi, kunst og design. Smarte konstruksjoner representerer en ny ingeniørvitenskapelig tilnærming som ikke bare forbedrer sikkerheten til konstruksjoner, men også gir verdifulle muligheter til forlengelse av levetiden og minske miljøpåvirkningen. Et fokusområde på Institutt for bygg- og energiteknikk innenfor dette feltet er smarte materialer. Smarte materialer kan defineres som høyst tekniske materialer som responderer intelligent til miljøet rundt samtidig som de er mottakelige og interaktive. På et bredere nivå kan man inkludere avanserte, teknologiske materialer som er optimalisert for bruksområdet. I denne sammenheng vil vi betrakte smarte materialer som er brukt innenfor konstruksjonsteknikk. Dette kan involvere studiet av ukonvensjonelle materialer som «shape memory alloys» som selv-følende betong og smart huder, men også teknologiske eller funksjonelt graderte materialer, eller til og med 3D printede/additivt fremstilte materialer. Potensialet ved å bruke element- og material modellering sammen med kunstig intelligens og maskinlæringsmetoder vil bli undersøkt. Ved bruk av «reality gap» og «data mining» algoritmer, kan vi utvikle en fundamental forståelse av oppførselen til smarte eller avanserte materialer ved hjelp av virkelige og virtuelle laboratorie-tester.

Hovedveileder blir Professor Aase Reyes, Institutt for bygg- og energiteknikk.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen gjelder for en periode på tre eller fire år. En fire-års periode inkluderer 25% pliktarbeid (undervisning, lab eller veiledning ved instituttet). PhD stillingen forutsetter opptak til fakultetets PhD program. Kandidater som søker om fire-års stilling må også vise til gode pedagogiske evner og en interesse for undervisning og veiledning.

Du må ha

Kandidater som alt har en PhD-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

Vi ser etter søkere med

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i regionen, og alle kvalifiserte ønskes velkommen til å søke. Vi bestreber å utvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass, og tilrettelegge arbeidsplassen om nødvendig. Du er også velkommen til å søke dersom du har perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi kan tilby

Annen informasjon


Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Lønn for stillingen er i samsvar med lønn for statlige ansatte, stillingskode 1017 stipendiat. Lønn NOK 482 200, lønnstrinn 54. Ved lov er 2% av lønnen trukket fra for Statens Pensjonskasse.


Søknadsfist: 25.02.21
Ref.: 21/01020OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).