English version
CampusSommer-87 (1).jpg

PhD-stipendiatstilling innen glykomikk i tørre øyne sykdom

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskap og helsefag er det ledig en stilling som PhD-stipendiat for å identifisere patologiske molekylære endringer hos pasienter med tørre øyne sykdom. Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket oppstartsdato er 01.01.25.

Prosjektet er et tverrfaglig forskningssamarbeid innen glykomikk mellom OsloMet, og  Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Målet er å bruke glykomikk for å studere defekten i mukusbarrieren i tårevæsken til pasientene.

Forskningsområde

Tørre øyne er en sykdom og en svært utbredt tilstand som påvirker rundt 10% av den voksne befolkningen i Nord-Europa. Til tross for denne store forekomsten er det få som blir helbredet for sykdommen, og det er begrenset med  effektive langsiktige behandlinger. På grunn av dette betydelige udekkede behovet har det vært økende interesse for forskning i patofysiologien til tørre øyne sykdommen. Øyeslimhinne-muciner med deres eksepsjonelle hygroskopiske egenskaper er sterkt glykosylerte glykoproteiner. I tårefilmen gir mucinene smøring og beskyttelse av øyeslimhinnen. Forskning på mucinsammensetningen i friske og syke tårer vil ha betydelig innvirkning på hvordan vi behandler denne sykdommen i fremtiden.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, ltr. 54 kr. 532 200,- pr. år. 

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke på stillingen, må du gjør det elektonisk i vårt rekerutteringsystemet.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Professor Niclas Karlsson , niclaska@oslomet.no For administrative spørsmål HR rådgiver Kate Olsen, kateol@oslomet.no

Søknadsfrist:11.august 2024

Ref: 24/19272

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram