English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Tre kolleger i samtale

Postdoktor i Al Trustwortiness and Sustainability Assessment

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informatikk (IT) har ledig stilling som postdoktor innen faget kunstig intelligens (AI) tilbys for perioden fra mars 2023 på 2 år, med mulig forlengelse på 1 år.

Institutt IT tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Postdoktoren vil være tilknyttet Institutt for informatikk og OsloMet/SimulaMet AI Lab, som arbeider innenfor Center of Research Excellence, NordSTAR – Nordisk senter for bærekraft og pålitelig AL-forskning, som arrangeres av OsloMet og inkluderer partnere fra flere forskningssentre og universiteter i Norge, som Simula Research Laboratory og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

NordSTAR er ett av de fem sentrene for fremragende forskning ved OsloMet. Moderne AI kan dokumentere imponerende resultater og til og med utkonkurrere mennesker på mange oppgaver. NordSTAR har som mål å forbedre påliteligheten og bærekraften i AI-metoder ved å utvikle rammeverk som gjør det mulig å vurdere hvor pålitelige og bærekraftige AI-metoder, algoritmer og verktøy er. Tilnærmingen er basert på fire utfordringer:

NordSTAR er sammensatt av 5 hovedforskningsområder:

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Om prosjektet

Prosjektet for postdoktoren vil være innenfor hovedmålene til NordSTAR, nemlig å utvikle vurderingsrammer for bærekraften og påliteligheten til AI-metoder, algoritmer og verktøy. Postdoktorens prosjekt vil krysse noen av NordSTARs emner:

 Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 dvs. kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Andre opplysninger

Om du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne også kontakt med

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn