!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilder av rødt murbygg, runde vindu med bladverk

Postdoktor i barnehagelærerutdanning, fagområdene musikk og pedagogikk eller musikk og teknologi

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som postdoktor tilknyttet institutt for barnehagelærerutdanning. Les mer om instituttet her: https://www.oslomet.no/om/lui/blu. Åremålsstillingen er knyttet til forskningsgruppen BLEST – bærekraft, lek, estetikk og teknologi og prosjektet Vibrant Connection.

Les mer om forskningsgruppen:

BLEST: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/berekraft-lek-estetikk-teknologi.

 

Arbeidsområde

Postdoktorstillingen finansieres som 100 % midlertidig stilling i to år. Stillingen er ledig fra 01.01.2024.

Vibrant Connection ligger innenfor fagområdene musikk, pedagogikk og teknologi. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på 3-5 sider som skal legges ved søknaden. Prosjektbeskrivelsen må inneholde formål med studien, inkludert forskningsspørsmål, teoretisk rammeverk, metodologisk inngang og tenkt framdriftsplan. Tema for prosjektet må utarbeides innenfor rammene til prosjektet Vibrant Connection, finansiert av Forskningsrådet i perioden august 2023-juli 2027. Postdoc-en skal knytte seg til en eller flere av Vibrant Connection sine arbeidspakker, og vil få en sentral rolle i empiriske undersøkelser og feltarbeid.

Sang og musikk er en viktig del av alle nasjoners kulturarv, og av barnehagens estetiske og pedagogiske praksis. Vi søker en postdoktor som vil ta del i den større studien som metodisk består av en kvantitativ og en aksjonsforskningsinspirert studie. Sammen med barnehager i Østlandsområdet, og (deltids)studenter ved OsloMet sin barnehagelærerutdanning, utforsker Vibrant Connection hvordan sang – og musikkopplevelsesappen Trall virker inn i barnehagenes musikkarbeid, med særlig fokus på studenter og profesjonsutøveres musikkfaglige praksis og hvilken plass deltagernes kulturarv kan ha i arbeidet. Vi ønsker oss prosketskisser som utforsker ulike sider ved sangappen Trall og som inkluderer:

Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til prosjektleder Tove Lafton, tola@oslomet.no, for mer informasjon om forskningsgruppen og forskningsprosjektet Vibrant Connection

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

 Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Vi tilbyr:

 

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352, lønnstrinn NOK 584 500- 745 000.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Sakkyndig komite

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt krima@oslomet.no.

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn