English version
56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Postdoktor i maskinlæringsapplikasjoner (Machine Learning Applications) i tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det er flere aktive forskningsgrupper ved Institutt for bygg- og energiteknikk. Instituttet er aktivt involvert i doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap. Mer informasjon om Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Stillingens forskningsområde

Institutt for Bygg- og Energiteknikk har en ledig midlertidig stilling som postdoktor innen maskinlæringsapplikasjoner i tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner. Stillingen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse.

 

Postdoktoren vil være tilknyttet til et forskningsprosjekt NEAR: «Neste generasjon finite element kalibreringsmetoder for jernbanebroer» som er finansiert av Bane Nor. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Bane NOR, NTNU og Universitet i Oslo. Postdoktorens hoved arbeidsoppgave er å utvikle maskinlæringsmodeller som skal brukes for å kalibrere finite element modeller av jernbanebroer som på en pålitelig måte kan beregne maksimal akselerasjonen som konsekvens av toglaster.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kandidaten skal hovedsakelig fokusere på NEAR-prosjektet men forventes også å bidra i andre relevante forskningsoppgaver på instituttet. Stillingen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Vi vil legge vekt på:

 

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vil tilbyr:

 

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor lønnstrinn 60 – 74 , dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:   30.09.2020

Ref. no:          20/07197                 

           OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.