English version

Postdoktor i Tekstutvinning og Maskinlæring baserte systemer for automatisering av systematisk forskningslitteratur

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. 

Ved Instituttet har vi ledig en midlertidig stilling som postdoktor innen Maskinlæring og tekstutvinning. Stillingen har en varighet på 2 år.

Stillingen er knyttet til et EØS-finansiert prosjekt om Maskinlæring-baserte systemer for automatisering av systematisk forskningslitteratursøk for Mattilsynet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere, inkludert Det tekniske universitet i Warszawa, Folkehelseinstituttet og OsloMet – storbyuniversitetet.

Prosjektet tar for seg utvikling av verktøy basert på kunstig intelligens. Verktøyene skal redusere tids- og ressursbruk innen systematisk litteraturgjennomgang..

De viktigste oppgavene er å utvikle et kunstig intelligens-basert verktøy som baserer seg på siteringsnettverk for integrert litteratursøk og litteraturvurdering ved bruk av Open Source og proprietære programvare.

Målene er å

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 Vi vil legge vekt på 

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no.

Vil tilbyr 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor lønnstrinn 60 – 74 , dvs kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte professor Anis Yazidi, epost: anis.yazidi@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).