English version
Lærer i prat med elever om arbeidet på estetiske fag

Postdoktor i tjenesteinnovasjon i helsesektoren

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Postdoktor i tjenesteinnovasjon i helsesektoren

Ved Institutt for produktdesign er det er ledig stilling som postdoktor i tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Stillingen er for en periode på tre år.

Postdoktoren vil være en del av den innovative forskningsgruppen, design for helse, som forsker på brukertilpassede helsetjenester.  Gruppen og instituttet tilbyr postdoktoren et innovativt miljø og fellesskap for å utføre studien. Stillingen vil ha sitt faste arbeidssted på vår campus på Kjeller i Viken.

Kandidaten forventes å produsere nye ideer innen tjenestedesign relatert til teknologisk implementering ved å:

Oppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i vitenskapelige stillinger dekkes av Forskrift om ansettelse og opprykk i vitenskapelig stilling.

Generelle kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er beskrevet i OsloMets kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Ønskede personlige ferdigheter

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen ved behov. Du er også velkommen til å søke på en stilling hos oss hvis du har opplevd perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig komité vurderer søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen endelig søknadsdato:

Vi behandler kun søknader som sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal bli behandlet. Dokumentene må være på enten engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Originaler må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet gjennomfører dokumentkontroll for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Før søknadsdokumentene sendes inn til sakkyndig komité, vil alle søknader bli vurdert av fakultetet, og søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli sendt inn til bedømmelse.

Vi kan tilby deg

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge.

Annen informasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Førsteamanuensis Nenad Pavel, pnenad@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 Postdoktor, dvs kroner 553 100– 714 000 per år.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”. 

 

Søknadsfrist:   23.04.2023

Ref:                 23/01180

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn