English version
d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Postdoktor innen dyp læring for risiko vurdering av demens

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Institutt for Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig stilling som postdoktor innen kunstig intelligens (KI) for en periode på 3 år fra mars 2023, med mulig forlengelse. 

Postdoktoren vil være tilknyttet Institutt for informasjonsteknologi og til OsloMet og SimulaMet sin AI Lab.  Postdoktoren vil arbeide innenfor Horizon 2020 europeiske prosjektet AI-Mind om utvikling av dype læringsteknikker for å hente ut diskriminerende features for funksjonelle hjerneforbindelser fra EEG-signaler og prediksjon av demens ved bruk av multimodal data. AI-Mind-prosjektet fokuserer på intelligente digitale verktøy for screening av hjerneforbindelser og risikovurdering av demens hos personer som er rammet av mild kognitiv svikt. OsloMet leder utviklingen av AI-verktøyene i AI-Mind-prosjektet i samarbeid med Aalto Universitet.

Kontekst av AI-Mind-prosjektet: Mer enn 10 millioner europeere viser tegn på mild kognitiv svekkelse (MCI), en tilstand mellom normal hjernealdring og demens. Utviklingen av MCI er forskjellig fra person til person; noen forblir stabile eller går tilbake til normalen, men 50% utvikler demens innen fem år. Nåværende praksis mangler nødvendige screeningverktøy for å identifisere de 50 % som er i fare. Pasientens reise tar vanligvis mange år med ineffektiv klinisk oppfølging før en endelig diagnose er nådd. AI-Mind vil radikalt forkorte denne reisen til en uke gjennom en digital løsning som er i stand til å gi en rask og nøyaktig (> 95%) spådom for den enkeltes demensrisiko. Vår AI-Mind-plattformtjeneste kan enkelt integreres i eksisterende klinisk praksis og inneholder to nye kunstige intelligensbaserte verktøy. AI-Mind Connector identifiserer dysfunksjonelle hjernenettverk. AI-Mind Predictor vurderer demensrisiko ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester, genetiske biomarkører og viktige tekstvariabler. Vårt mål er å etablere et europeisk klinisk nettverk som vil laste opp pasientdata til AI-Mind europeiske skyplattform. Konsortiet består av ypperlige forskere innen nevrovitenskap og datavitenskap, fra fem kliniske sentre, som samarbeider tett med 3 SMB-er som bidrar med unike teknologier, et etablert datastyringsorgan-DNV GL og Alzheimer Europe. Sammen planlegger de å levere medisinsk utstyr i klasse 2b som kan nå TRL7 innen prosjektets slutt. AI-Mind representerer et stort skritt fremover i risikovurderingen av demens.

Det norske koordinerte AI-Mind-prosjektet har mottatt betydelige midler fra EU Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 964220. AI-Mind er en femårig Research and Innovation Action (RIA) som offisielt starter i mars 2021, med et budsjett på 14 millioner euro.

Les mer om fakultetet og instituttet her: Institutt for informasjonsteknologi - OsloMet

Les mer om våre forskergrupper her: Forskning og utvikling på Institutt for informasjonsteknologi - OsloMet

Om prosjektet

Innen AI-Mind-prosjektet vil kandidaten fokusere på å bygge en Connector for å fullstendig automatisere identifikasjonen av dysfunksjonelle hjernenettverk i tidlig fase ved hjelp av dype læringsteknikker og utvikling av AI-Mind Predictor som vil vurdere risikoen for demens ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester og genetiske biomarkører. For dette formålet vil forskjellige teknikker innen dyp læring bli testet for å analysere EEG-data og bygge nøyaktige biomarkører for hjernesykdommer.

Kandidaten vil jobbe med AI-Mind-prosjektet i samarbeid med forskjellige team fra nevrovitenskap og informatikk over hele Europa. Det forventes et tett samarbeid med Aalto Universitet (Finland) ledet av professor Samuel Kaski. Aalto Universitet er ansvarlig for motstykket til Connector som bruker sannsynlighetsbasert maskinlæring.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i postdoktorstilling fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: hrtkd@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 det vil si kroner 553 500 -714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Andre opplysninger

Om du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne også kontakt med: 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:    30 september 2022

Ref:              21/12515

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn