English version

Professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Vil du være med å videreutvikle den norske fag- og yrkesopplæringen? 

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) - OsloMet er det ledig en 100 % fast stilling som professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap med ansettelse 01.04.24.  

Instituttet har fem forskergrupper som du kan lese mer om på instituttets hjemmeside: 

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 

Kvalifikasjonskrav 

For dosentstillinger: 

Søkeren må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.   

For professor stillinger:  

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 

Det vil bli lagt vekt på 

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, lønnstrinn 75-84 (NOK fra 759 100,- til 966 300,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsprosess 

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  

For professor: 

dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument 

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk.  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn