!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

dronebilde over Oslo sentrum fra OsloMet taket

Professor/førsteamanuensis i etikk med ansvar for opplæringen i forskningsetikk ved OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for profesjonsstudier har ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis med vitenskapelig og faglig ansvar for kurs- og opplæringstilbudet i forskningsetikk for ansatte ved OsloMet.

Senter for profesjonsstudier er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen studier av profesjoner og deres rolle i samfunnet. Senteret er teoretisk og metodologisk mangfoldig og driver et tverrfaglig doktorgradsprogram. Hos oss vil du arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Les mer om Senter for profesjonsstudier.

Les mer om forskningsgruppene og forskningsprosjektene våre.

Om forskningsområdet og stillingen

Stillingen er nyopprettet og knyttet til koordinering av forskningsetisk opplæring ved OsloMet. Den som ansettes skal påse at universitetet har et helhetlig og kvalitetssikret opplæringstilbud innen forskningsetikk. Vi følger her de nasjonale forskningsetiske retningslinjenes definisjon av forskningsetikk som «verdier, prinsipper, normer og institusjonelle ordninger, som til sammen bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet». Innen forskningsetikkfeltet vil du blant annet ha ansvar for å undervise et felles bredt innføringskurs for ansatte, lede utviklingen av et modulbasert kurssystem, veilede fakulteter og sentre og følge opp at nødvendige kurs tilbys ved eller i samarbeid mellom dem. Dette er en forsknings- og undervisningsstilling som også stiller krav til gode administrative evner.

Arbeidsoppgavene dine vil være å

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse etter OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Merk at krav til utdanningsfaglig kompetanse er høyere på professornivå (se detaljer i lenken). Søkere til stilling som førsteamanuensis som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 Vi vil i tillegg vektlegge

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, dvs. kr. 728.100–935.300 per år/stillingskode 1011 førsteamanuensis, dvs. kr. 553.500–714.000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosessen

Søknader som tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Ved et eventuelt intervju må du oppgi minst to referanser.

Du må laste opp alle etterspurte dokumenter for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Hvis du har problemer med filopplasting, kontakt seniorrådgiver Gunda Ruud: gundaru@oslomet.no

Alle søknadene gjennomgås før de sendes til sakkyndig komite. Søknader som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, blir ikke sendt til vurdering.

OsloMet har signert DORA-erklæringen (The Declaration on Research Assessment) og forpliktet seg til å følge prinsippene fra erklæringen i sine tilsettingsprosesser.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen, må du gjøre det elektronisk ved å klikke på søknadsknappen.

Søknadsfrist: 31.01.2023

Ref: 22/08643

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn