English version
d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Professor/førsteamanuensis i prosjektledelse i infrastrukturprosjekter

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig stilling i 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i prosjektledelse innenfor infrastrukturprosjekter. Instituttet videreutvikler sin studieportefølje og har planer om å styrke sitt fagmiljø innen byggteknikk. Vi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidat som evner å bidra til undervisning, forskning og utvikling innen bygg- og infrastrukturteknikk. Kandidaten skal lede forskning og utdanning innen planlegging og ledelse av infrastrukturprosjekter med fokus på transportsystemer (vei og jernbane). Kandidaten skal også samarbeide med instituttets faggrupper (Konstruksjonsteknikk, Prosessledelse og digitalisering, og Samferdsel, Infrastruktur og byutvikling) for å gjennomføre tverrfaglige aktiviteter.

 

Les mer om våre forskergrupper Samferdsel, Infrastruktur og byutvikling og Prosessledelse og digitalisering.

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

- planleggingsprosess for transport/infrastrukturprosjekter

- kontraktstyring

- byggeproduktivitet

- bruk av digitalisering i infrastrukturprosjekter

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap og er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75 – 84 det vil si kroner 728 100 – 935 300, eller som førsteamanuensis i kode 1011 lønnstrinn 60 – 74 det vil si kroner 553 500 – 714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: hrtkd@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

 

Søknadsfrist:    03.08.2022

Ref:                 21/10269

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn