English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To menn i diskusjon over Pc skjerm

Professor/Førsteamanuensis i smart vannteknologi

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet har en ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i smart vannteknologi innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Instituttet utvikler sin studieportefølje og planlegger oppstart av nymasterspesialisering i Smart vannteknologi høsten 2023 og ønsker å styrke sitt fagmiljø i vannfeltet. OsloMet søker en innovativ, kreativ og ansvarlig person som kan bidra til undervisning, forskning og utvikling av fagfeltet vann- og miljøteknikk. Den ansatte skal lede forskning og utdanning innen modellering av urban vanninfrastruktur, klimatilpasning og cybersikkerhet i urbane vannsystemer. Det forventes også at den som ansettes skal samarbeide med forskningsgrupper ved instituttet for å drive tverrfaglig virksomhet.Les mer om våre forskergrupper https://www.oslomet.no/om/tkd/be/fou

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.  Kurs tilbys på OsloMet.Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap og er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, kroner 728 100-935 300 pr. år, eller førsteamanuensis i kode 1011, kroner 553 500 - 714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: hrtkd@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 26.03.2023

Ref: 23/00344 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn