English version
56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Professor i byanalyse (Urban Analytics)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

I en tid med big data og smarte byer blir tilgang til store mengder data disponibel for planleggere, beslutningstakere og lokalsamfunn. Mulighetene til å ta i bruk disse dataene i beslutningsprosesser vil påvirke planleggingen av våre fremtidige byer. Institutt for bygg- og energiteknikk har en ledig fast stilling som professor i byanalyse (Urban Analytics). Denne stillingen vil fokusere på forskning og undervisning relatert til byanalyse, knytte sivilingeniørfeltets forskning innen bærekraftig transport, bærekraftig byutvikling og planlegging til andre relevante felt som informatikk, smart byutvikling og intelligente transportsystemer. 

Institutt Bygg- og Energiteknikk utvikler et nytt masterprogram "Smart Mobility and Urban Analytics" ved vårt Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Urban Analytics og Smart Mobility feltet vil fokusere på å utvikle og anvende innovative teknikker for innsamling, analyse og visualisering av urbane data. Masterprogrammet vil tilby studentene kompetanse i banebrytende teorier og teknikker innen datavitenskap som vektlegger visualisering, modellering og simulering ved bl a bruk av GIS, Space Syntax og virtuelle miljøer, statistisk analyse og modellering. Kandidatene til dette masterprogrammet vil kunne fortsette å utvikle kompetanse i et doktorgradsprogram etter endt master eller satse på en karriere innen geodatavitenskap, GIS eller bærekraftig byutvikling. 

Vår tverrfaglige forskergruppe drar nytte av kompetanse innen nye datateknologier i datavitenskap, matematisk modellering, universell utforming av IKT, bærekraftig byplanlegging, innovasjon og infrastruktur-BIM, arkitektur, byggmiljø og transportstudier.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 

Kvalifikasjonskrav:  

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

 

Vil tilbyr:  

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, lønnstrinn 75-84, dvs kroner 704 900– 906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:  20.08.2020

Ref. no:         20/05270                       OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.