English version
643eeb59474fddde59ad10eb52e73277.jpg

Professor innen helsevitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Professor innen helsevitenskap

Ved Institutt for fysioterapi er det ledig 50 % - stilling som professor innen helsevitenskap med tiltredelse snarest mulig.

Vi ønsker deg som har solid erfaring fra forskning og klinisk arbeid knyttet til fagområdet medisin og helsefag. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet og flere aktive forskningsgrupper, tilbyr Bachelor i fysioterapi og starter opp fem spesialiseringer innen master i helsevitenskap høsten 2021.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.
Les mer om instituttets forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av våre retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap, har pedagogiske evner og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, dvs. kroner 704 900 – 906 000 per år full stilling (ltr.75 -84). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Søknadsfrist: 21.12.20
Ref: 20/09199

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).