56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Prosjektkontroller til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Prosjektkontroller - førstekonsulent/seniorkonsulent

Arbeidsforskningsinstituttet AFI er et forskningsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

Til AFIs administrasjonsteam søker vi nå førstekonsulent (stillingskode 1408)/seniorkonsulent (stillingskode 1363) som prosjektkontroller, der hovedvekten av arbeidet vil ligge i koblingspunktet mellom den faglige og den administrative aktiviteten ved instituttet.

Oppgaver som skal dekkes

Hovedoppgavene for prosjektkontrolleren er overordnet økonomisk oppfølging og rapportering av ulike prosjekter og oppdrag (også fra EU og Forskningsrådet). Du skal være en støttefunksjon for prosjektleder og andre involverte parter i prosjektene. Dette innebærer blant annet å:

For å kunne utføre oppgavene må du ha

Det er en fordel om du har erfaring med prosjektregnskap og kjennskap til forskningsfinansiering, men det er ikke et krav. Nyutdannede personer med stort pågangsmot og god læringsevne oppfordres også til å søke.

Dette ønsker vi av deg

På AFI er vi opptatt av det kollektive ansvaret vi har for å innhente forskningsmidler, og vi samarbeider gjerne på tvers av etablerte miljøer for å nå våre mål. Du må derfor like godt å jobbe sammen med andre i et tverrfaglig miljø. Du bør like å koordinere, være analytisk, systematisk, initiativrik, ansvarsbevisst og løsningsorientert. Til tider kan dagene være travle her, og du må trives med en hektisk hverdag, med spennende og viktige oppgaver. Vi ser etter en person som  har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og at du har evne til å håndtere og levere innenfor korte og absolutte frister.

Vi kan tilby deg

I tillegg til søknad så må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. 

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i beskrivelsen ”Søk direkte her”.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.