d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Prosjektleder for Innovasjonsdistrikt sentrum

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Prosjektleder for Innovasjonsdistrikt sentrum

Vil du være med å sette agendaen for utvikling av kunnskapshovedstaden Oslo? Vi søker en prosjektleder i nyopprettet stilling for prosjektet Innovasjonsdistrikt sentrum i en 100% stilling for 2 år.  

For å bidra til å styrke innovasjonsevnen i Oslo, etablerer OsloMet og Oslo kommune nå et prosjekt med målsetning om å utvikle Innovasjonsdistrikt sentrum. Etablering av innovasjonsdistrikter er en oppfølging av Campus Oslo - Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019.  Et hovedgrep i strategien er å se by-, kunnskaps-, og næringsutvikling i tett sammenheng. Arbeidet med Innovasjonsdistrikt sentrum skal styrke fokuset på innovasjon og entreprenørskap blant aktørene, og bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.
OsloMet er vertsinstitusjon for sekretariatet og lyser nå ut en stilling som leder av prosjektet, som skal føre til etableringen av Innovasjonsdistrikt sentrum. En sentral ambisjon er å mobilisere innovasjonsaktørene i området og øke samhandling på tvers av kunnskapsmiljøer, næringsliv, offentlig sektor, entreprenører og private investorer. Prosjektleder skal koordinere utviklingsarbeidet og bidra til å etablere et sekretariat. Stillingen vil ha sitt ansettelsesforhold hos OsloMet. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra ulike deler av innovasjonsøkosystemet. Prosjektleder vil rapportere til denne styringsgruppen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, Prosjektleder 1113, lønnstrinn 58-72, dvs kroner 513 600-667 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         12 november, 2020

Ref:                     20/09509

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.