4c88cd36e9fa7bbe0a66caf0e4cd219b.jpg

Prosjektleder for OsloSim

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

OsloMet er en av Norges største utdanner av helsepersonell. Universitetet er nå i gang med å planlegge et tverrfaglig senter innen simulering og ferdighetstrening for utdanning, forskning og innovasjon. Senteret vil få navnet OsloSim. Senteret skal være en arena hvor ulike aktører møtes og sammen utvikler individuell- og tverrfaglig kompetanse nært knyttet til arbeidsliv/praksisfeltet.

OsloSim inngår i initiativet «Intelligent Helse» ved universitetet, som er en satsning som søker å møte morgendagens behov i helsetjenestene hvor teknologi-støttet forskning og innovasjon er en viktig driver. Det skal bygges et fagmiljø som er internasjonalt attraktivt og som skal knytte til seg verdensledende forskere innen simulering og helseinnovasjon. Vi utlyser nå en prosjektlederstilling for OsloSim. Stillingen har en varighet på to år og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen ligger til Fakultet for helsevitenskap og prosjektleder rapporterer til leder av styringsgruppen.

Vi søker etter en innovativ leder med evne til å bygge relevante nettverk og som har erfaring med tverrprofesjonell samhandling. En som har god oversikt over den teknologiske utviklingen innen helsetjenestene og med kjennskap til næringslivsaktører innen feltet helseteknologi.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Det vil være en fordel med:

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

 

Vi tilbyr;

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1113 prosjektleder med en noe utvidet lønnsramme, lønnstrinn 58-75, dvs. kroner 513 600-704 900 pr. år.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 09.08.20

Ref: 20/04818

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.