00c8d6fcf80cd25d1a135139a66d8565.jpg

Rådgiver- engasjement i Medieseksjonen

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Rådgiver- ledig engasjement i Medieseksjonen

Har du erfaring med Open edX, digital produksjon og undervisning?

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig en 20%-stilling i 2 år tilknyttet Bokskapet. Arbeidet går ut på å bistå fagansatte i arbeidet med å utarbeide og videreutvikle digitale læreverk i Bokskapet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til Emma Vestli på e-post: ekve@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i rådgiver 1434, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 451 700-597 000 pr. år. 

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:         17 juni, 2021

Ref:                    21/05528

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).