To kolleger i samtale vandrer ned trappa ved biblioteket med gule OsloMet bærenett

Rådgiver - koordinator for ansattmobilitet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Rådgiver - koordinator for ansattmobilitet

Vi er på jakt etter en ny kollega til vår HR-avdeling med kompetanse og motivasjon til å jobbe med saksbehandling, utviklingsoppgaver og arrangementer i forbindelse med mottak av våre internasjonale ansatte. Du er gjerne en person som får energi av å møte nye mennesker, jobbe med varierte arbeidsoppgaver, møte ulike kulturer og har erfaring fra utenlandsopphold.OsloMet ansetter forskere og undervisere fra hele verden. Du vil primært jobbe med mottak av internasjonale medarbeidere og bistå i spørsmål om immigrasjon, bolig, språkopplæring og familietjenester som en støttetjeneste på tvers av fakulteter og avdelinger.

Det er viktig å ha et profesjonelt og service-orientert mottaksapparat for at våre internasjonale medarbeidere skal få en god oppstart i Norge og at OsloMet skal oppleves som et godt sted å jobbe og forske. Du vil bli en viktig bidragsyter til at systemer og rutiner utvikles og følges. Du vil ta del i et nasjonalt og internasjonalt nettverk som jobber med ansattmobilitet og mottakstjenester. Stillingen er 100% fast og du vil være del av avdeling HR med 25 ansatte. Stillingen rapporterer til leder for seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i Rådgiver 1434, lønnstrinn 55 - 68, dvs kroner 540 500 - 667 700 pr. år.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 19 juni, 2024

Ref: 24/19856

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram