d2545ac82ef7803c9980538d3f8ac198.jpg

Rådgiver - Lederstøtte og kommunikasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du bidra til OsloMets nye utviklingsprogram for forbedring og effektivisering? 

OsloMet oppretter i 2021 et utviklingsprogram som skal bidra til forbedring og effektivisering i organsiasjonen. OsloMet strategi 2024 og Strategi for digital transformasjon gir rammene for programmet. Programdirektiv og mandat for arbeidet skal utarbeides i 2021. 

Vi søker etter en medarbeider som skal være lederstøtte for programdirektør. Stillingen er svært variert, og inneholder alt fra praktiske gjøremål til strategisk planarbeid. Varighet er på ett år, med mulighet for forlengelse. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som har 

Vi ønsker deg som  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Maren Kristine Moen, programleder, tlf. 92 89 86 09, marenm@oslomet.no  

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i  stillingskode 1434 Rådgiver, med lønnstrinn 50 – 66 , kroner 451 700 – 597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsfrist:  20.05.21        
Ref: 21/02733  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).