!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Rådgiver og lederstøtte på Fakultet for teknologi, kunst og design

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Fakultetsadministrasjonen har omtrent 70 ansatte, og yter alle administrative tjenester til fakultetets institutter. De administrative tjenestene er organisert i stab, studieseksjonen, FoU-seksjonen, HR-seksjonen og økonomiseksjonen, samt et eget kontor for lederstøtte, som gir lederstøtte til fakultetsledelsen og instituttlederne.

Trives du med å skape struktur i et dynamisk arbeidsmiljø? Lyst til å jobbe med koordinering av prosesser og kommunikasjon?

Det er en ledig vikariatstilling som rådgiver/lederstøtte ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Arbeidssted for stillingen er ved Institutt for bygg- og energiteknikk. Instituttet har rundt 800 studenter og ca. 50 ansatte og er et av fem institutt ved fakultetet. Instituttet holder til ved Studiested Pilestredet, midt i Oslo sentrum.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har i tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Stillingen som rådgiver og lederstøtte er organisert i fakultetsdirektørens stab i Kontor for lederstøtte. Arbeidsoppgavene er svært varierte med alt fra mindre praktiske gjøremål til strategisk planarbeid, koordinering og fasilitering av komplekse prosesser. Noen av oppgavene vil være på tvers av enhetene og for fakultetet.

Stillingen er et vikariat i perioden 12.08.2024 -11.04.2025, med mulighet for forlengelse.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Meget god og relevant realkompetanse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, kroner 502 300 - 646 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:                 7. april 2024

Ref:                               24/08989

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram